Dlaczego nasza terapia

Dorośli szukają terapii z różnych powodów w różnych momentach życia. Osoby przychodzą po pomoc, gdy odczuwają ból emocjonalny i potrzebują pomocy profesjonalisty w łagodzeniu tego bólu.W naszej praktyce mamy terapeutów, którzy leczą różne schorzenia, w tym:

  1. Zaburzenia lękowe – uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
  2. Zespołu stresu pourazowego
  3. Zaburzenia depresyjne i dwubiegunowe
  4. ADHD i zaburzenia uczenia się
  5. Zaburzenia osobowości
  6. Stresory związane z pracą
  7. Problemy z relacjami
  8. Konflikty rodzinne
  9. Trudności w poczuciu własnej wartości i pewności siebie