Zaburzenia mowy i języka

Zaburzenia mowy i języka

Zaburzenia mowy i języka są poważną przypadłością. Zaburzenia mowy odnoszą się do problemu z rzeczywistym wytwarzaniem dźwięków, a zaburzenia językowe cechują się trudnością w zrozumieniu lub łączeniu słów w celu przekazania myśli. Objawy mogą obejmować różne obszary. Przykładowo:

  • Trudności artykulacyjne, np. wydawanie dźwięków w sylabach lub wypowiadanie słów nieprawidłowo do tego stopnia, że inni ludzie nie rozumieją, co dana osoba mówi.
  • Zaburzenia płynności, takie jak jąkanie się – stan, w którym przepływ mowy jest zakłócany przez nieprawidłowe zatrzymania, powtórzenia lub przedłużające się dźwięki i sylaby.
  • Zaburzenia rezonansu lub głosu, które obejmują problemy z wysokością, głośnością lub jakością głosu, które odwracają uwagę słuchaczy od tego, co się mówi. Tego typu zaburzenia mogą również powodować ból lub dyskomfort podczas mówienia.

Zaburzenia językowe mogą obejmować:

  • Problemy ze zrozumieniem lub przetwarzaniem języków (zaburzenia językowe o charakterze odbiorczym) np. brak zrozumienia dla wskazówek nauczyciela w szkole czy też szefa w pracy
  • Trudności w łączeniu słów, ograniczone słownictwo lub niezdolność do skutecznego korzystania ze słownictwa. Może to powodować frustrację i napady złości z powodu trudności w skutecznym wyrażaniu potrzeby.

Terapia polega na ocenieniu rozumienia tekstu, komunikacji, języka ekspresywnego i receptywnego, pragmatyki, artykulacji, fonologii, umiejętności społecznych i funkcjonowania ustno-motorycznego. Po dokonaniu oceny sporządzony będzie program terapii. Komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów w naszym życiu. Nie pozwól, aby problemy Ci ją utrudniały i zgłoś się do nas już dziś.

Skontaktuj się z nami.

Odwiedź naszą stronę dotyczącą psychoterapii.